Du er her: Velkommen

Velkommen

  • Velkommen
 
Aarhus aktive video- og fotoklub
 

Video 2000
video- og fotoklub
 

Vi har modtaget denne julehilsen fra

KlostergadeCentrets bestyrelse:

 

Kære medlemmer af KlostergadeCentret.

 

Et meget anderledes år 2020 er ved at rinde ud, og mon ikke de fleste er enige om at det har været et år med store udfordringer for alle. Således også for bestyrelsen i KlostergadeCentret, der i slutningen af november i og i denne uge, har haft bestyrelsesmøder i skyggen af den seneste nedlukning af KlostergadeCentret, foreløbig indtil 4. januar 2021.

Bestyrelsen har forsøgt at kikke lidt ind i fremtiden – hvad der mon venter os på den anden side af et Coronaramt 2020.

Men lad os starte med at kikke lidt på, hvad vi ikke nåede i 2020, og som har været et af de helt store samtale emner, bl.a. på grund af lukningen af KlostergadeCentret den 11. marts, men også det efterfølgende forsamlingsforbud, som hele året ikke har været stort nok til at vi kunne holde en generalforsamling, med det antal fremmødte vi kunne forvente på baggrund af de hændelser der skete i 2020.

Datoen vil fremgå af det kommende Aktiv-Nyt, men vi må nok også denne gang tage forbehold for Covid-19 og et eventuelt forsamlingsforbud, vi skal forvente, at der kan komme op mod 150 – 200 ud af de ca. 700 medlemmer vi har i KlostergadeCentret.

Et andet stort emne i meget nær fremtid er kontingent for 2021.

Ifølge foreningens vedtægter er det generalforsamlingen der fastsætter kontingentet. Det fortsætter derfor uændret på kr. 400,-.

Bestyrelsen har fuld forståelse for, at det kan være svært at forklare, hvorfor der skal betales kontingent for noget man ikke kan bruge, eller kun i begrænset omfang har adgang til, men vi vil gerne bede vores medlemmer bakke op om de aktiviteter der forhåbentligt kommer i KlostergadeCentret i 2021.

Det kontingent vores medlemmer betaler, er af vital betydning for, at vi fortsat kan drive KlostergadeCentret i dets nuværende form – og vi kan ikke forvente at få et evt. kontingent nedslag dækket andre steder, hvorfor dette vil betyde en direkte aktivitetsnedgang.

Bestyrelsen håber på forståelse herfor og vi glæder os helt vildt, til at kunne byde jer alle velkommen til et Klostergade center, der i år bl.a. har fået nye vinduer, renoveret Blå sal og malet i flere andre lokaler, og sidst men ikke mindst, er klar med en ny KlosterCafé.

 

Glædelig Jul og Godt Nytår !

 

Bestyrelsen for KlostergadeCentret.

 

Da Vi i Video 2000 har besluttet 2021 er
kontengentfri, hvad angår klubkontingent,
skal kontingent til KlostergadeCentret betalers direkte hertil, enten kontant på kontoret, når dette åbner, eller pr. bank til:

Reg. nr.: 6181
Konto nr.: 0007608799

eller MobilePay på: 66683

husk at oplys Jeres navn og hvilken klub I er medlemmer af: Video 2000

Vi har igen hørt fra Thomas:

Kære alle sammen.

Med håbet om, at I alle har haft en glædelig jul, og stadig er sunde og raske og ved nogenlunde godt mod.

Desværre blev nedlukningen af Danmark forlænget, og det betyder naturligvis, at KlostergadeCentret og KlosterCafeen også forlænger nedlukningen.

Vi håber at kunne åbne igen mandag d. 8. februar. Skulle der komme nye tiltag/meldinger fra myndighederne der vil få indvirkning på dette, vil vi naturligvis orientere jer så hurtigt som muligt.

Jeg vil endnu engang bede jer om, at sende denne mail videre i jeres system.

Med ønsket om et godt nytår, og på snarligt gensyn.

--
 
Med venlig hilsen
 
Thomas Unterschlag
Daglig leder

godt nytår !

Pas på jer selv og hinanden.

 
Med venlig hilsen
 

Bestyrelsen for Video 2000

 
 
 
 
digitalc.jpg   camv.jpg
 
I "Video 2000" arbejder vi med at forbedre kvaliteten i kameraføringen, samt i den indholdsmæssige side af
vore videofilm og fotos.
 
                     Onsdagshjaelp.jpg 
 
Vi udveksler erfaringer og hjælper hinanden!
 
   Onsdagshykke.jpg
 
Samtidig med at vi har det hyggeligt i samværet med klubkammeraterne.
Disse møder foregår hver
onsdag mellem kl. 9.00 oog 12.00
 
Somme tider tager vi på en tur ud i det grønne,
som her har "Kameragruppen 16" været på
efterårstur.
foreviget af Poul Koefoed.
 
 
  
Kontakt os: video2000foto@gmail.com
 
  
Vital.JPG
 
Aarhus kommunes afdeling for Sundhed og omsorg
udgiver magasinet Vital, som sendes til alle borgere 
over 60 år samt til førtidspensionister i 
Aarhus kommune.
I magasinets Juni nr. finder I en omtale
af "Video 2000"
klik på logoet for Vital, blad frem til side 32-33
og læs om Video 2000 !
 
Magasinet Vital har nu også lagt Video 2000
på Facebook ! 
 
Se det her !

 
 Gaa-til-top.JPG
 
 
 
 
 
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
CVR-nr: 36161566
 

 
 
 
 
dine_minder-lille.jpg
 
dvd-roterer.gif
 
Har du ikke mod på
selv at ordne dine
film.
Bed da om et tilbud på at få det gjort
 
Kontakt os her:
 
video2000foto@gmail.com
 
 
 
What do you want to do ?
New mail
 

Photo Graphia
Egen hjemmeside her !


 

 
 
Kalnder-2020.JPG

Hent kalenderen - klik på kalenderbilledet!​

 

 

CVR-nr: 36161566
 

 
 
 
 
dine_minder-lille.jpg
 
dvd-roterer.gif
 
Har du ikke mod på
selv at ordne dine
film.
Bed da om et tilbud på at få det gjort
 
Kontakt os her:
 
video2000foto@gmail.com
 
 
 
What do you want to do ?
New mail
 

Photo Graphia
Egen hjemmeside her !


 

 
 
Kalnder-2020.JPG

Hent kalenderen - klik på kalenderbilledet!​