Du er her: Hjem > Bestyrelsen > Onsdags-nyt-2024 > Onsdags-nyt januar

Onsdags-nyt januar

Denne side indeholder referater fra formandens orienteringer onsdag morgen kl. 9,30


Video 2000 – Morgen Nyt: Onsdag d. 31.01.2024

 

God morgen alle sammen!

 

Som tidligere lovet vil jeg her efterlyse ideer til aktiviteter som vi skal tage op i dag, eller følgende dage. Som I kan se, har Bitten allerede skrevet Excel på tavlen. Men da hun i dag er i Polen vil vi vente med at snakke om dette program i dag, men har I andre ideer - skriv dem på tavlen.

Bjarke er kommet med en lille PC, som han har foræret klubben, jeg vil tale med Ole om den kan bruges som den server til vor OKI-printer. Han har tidliogere efterlyst en sådan. Tak til Bjarke.

Selvom der er nogle måneder endnu inden vi skal på udflugt, den er programsat til den 22. maj 2024, skal vi til at planlægge den, jeg har sat en tom liste op på tavlen her under uret, skriv jeres forslag til en udflugt herpå, så vil vi kikke på sagen i bestyrelsen.

En ung dame fra Horsens har spurgt om vi kan og vil overspille 12 Video-8 bånd for hende. Hun kommer med dem på fredag, så vil Kurt og jeg deles om opgaven.

Inden Kjeld nu viser tre film, på i alt 6 minutter, er der da nogle af jer der vil sige noget? ---

Værsegod Kjeld.

 


Video 2000 – Morgen Nyt: Onsdag d. 10.01.2024

 

God morgen alle sammen!

 

Og godt nytår!

Dejligt at så så mange af jer, trods det dårlige fører, jeg var nervøs for at jeg var den eneste der ville dukke op.

Jeg vil starte med at minde jer om at der i dag er 14 dage til vi skal afholde vor generalforsamling, og inden vi når hertil skal I jo alle betale kontingent, det kan klares i dag men John. Og så er det jo første møde i måneden så vi skal have solgt et lotteri, jeg har ikke haft tid til at finde det frem, er der en af jer der lige vil sætte det i værk medens jeg snakker.

Jeg skal efterlyse ønsker/ideer til hvad vi kan tage op af emner, både i dag og den kommende tid. Bitten har allerede skrevet "Excel regneark" på tavlen, det vil dog først kunne blive næste uge vi tager det op, vi en nogle stykker der skal til bestyrelsesmøde umiddelbart efter dette møde.

Inden vi nu skal se Kjelds 2 små film har Bitten en med, fra en tur i 2009 til "Fængslet" i Horsens, den starter op nu, og herefter kommer Kjelds Folklore film.

Fortsæt nu bare med at hygge jer med rundstykkerne og kaffen.

 


Video 2000 – Morgen Nyt: Onsdag d. 24.01.2024

 

Generalforsamling 2024:

 

BERTSYRELSESBERETNING:

 

2023 – Vi startede det nye år med at lave en handel med ”Huset”, så vi fik vort 48” TV i ”Videolokalet” udskiftet med det store 65” fra ”Pejsesalen”

På sidste års generalforsamling blev der spurgt om ikke de morgen-nyheder der bliver bragt, kunne blive mangfoldiggjort på vor hjemmeside, så de medlemmer der ikke havde været til mødet kunne gå ind og se hvad der var blevet sagt. Selvom jeg ikke kan se at det er de store nyheder, lovede jeg at ville bringe dette møde-indslag på nettet. Om nogen læser det, ved jeg ikke, men nu er det der.

Vi prøvede fra starten af året at få bedre gang i Torsdagsarrangementet ”Åbent værksted”, hvor Bitten tilbød at være til stede hver anden torsdag, desværre har der ikke været den tilslutning til tilbuddet som vi havde håbet, så nu fungerer det kun hvis man i forvejen har lavet en aftale med Bitten.

Vi fik i starten af 2023 nogle 8 m.m. overspilningsopgaver ind, men det ebbede ud, så vi ikke har haft meget af den slags i løbet af året, det er ligesom vi er ved at have mættet dette marked. En skam, vi kan jo godt bruge pengene.

I maj besøgte vi ”Blixens” i Brabrand, kommunens nye administrationsbygning i dette område. Vi fik en fin rundvisning af husets Guide, og så gav Kjeld smørrebrød til frokosten, i anledning af hans fødselsdag, jo i sandhed et godt besøg.

Vore to fotohold har været meget aktive i 2023. Da Bitten i januar kom og sagde, at hun syntes vor trappeopgang fra ”Rød gang” til ”Videolokalet” var meget kedelig, om det ikke var en ide at benytte den til at vise at det er en fotoklub som holder til her, da gik vort fredagshold ”Photo Graphia” i gang med at etablere ”Trappegalleriet”, tak for det, både for ideen fra Bitten og til det aktive ”Fredagshold”.

Mandagsholdet” ”Kameragruppe 16” skulle lave en vandreudstilling der skulle op i bibliotekerne i Sydbyen, hertil søgte de ”Nordea-fonden” om penge, og fik kr. 7.143,-. Det blev en flot udstilling der besøgte bibliotekerne i Solbjerg, Viby, Højbjerg og Tranbjerg i månederne fra maj til september. Denne udstilling står nu i depot, og skal i løbet af indeværende år på nede i ”Street

food”.Næsten samtidig fik ”Photo Graphia” bevilget kr. 8.000,- fra §18-fonden til en permanent udstilling i ”Rødt Galleri”. En udstilling som Hanne på ”Husets” vegne havde ytret ønske om, da er efter Coronaen ikke havde været nogle af klubberne i Huset der kunne magte at lave udstillinger mere. Med kr. 8.000,- til formålet kunne vort ”Mandags-fotohold” dog klare denne opgave, og lavede den flotte udstilling der hænger der i dag.

Samme dag som der var fernisering på denne udstilling afholdt vi et kursus i brug af en hjertestarter, der var forud tilmeldt 10, men flere ønskede at deltage. Det var et godt arrangement med en kvalificeret underviser.

Et nyt begreb har i 2023 sneget sig ind på os, og dermed også på indslagene på vore morgenmøder: ”AI” = kunstig intelligens. Dette vil blive et emne som vi ikke kan undgå at snakke meget om i indeværende - og kommende år.

Og så en tak til Kjeld, for hans store villighed til hver onsdag at berige os med en lille video-film eller to, hvis ikke andre har en med. Det hjælper os med at huske at vi trods alt er en videoklub.

Vi har i 2023 desværre måtte sige farvel til to medlemmer.

I April døde Ole Hansen og i december var det Birthe Hye vi måtte sige farvel til, vi vil savne dem begge.

 


 

CVR-nr: 36161566
 
Se klubbens idegrundlag her!
 

 
 
dine_minder-lille.jpg
 
dvd-roterer.gif
 
Har du ikke mod på
selv at ordne dine
film.
Bed da om et tilbud på at få det gjort
 
Kontakt os her:
 
video2000foto@gmail.com 
 
 
 
 
klik på teksten herover, og se nyhederne!
 

KONTINGENT:
Penge-kiste.gif
Klik på kisten
og læs reglerne for kontingentindbetaling!
 
CVR-nr: 36161566
 
Se klubbens idegrundlag her!
 

 
 
dine_minder-lille.jpg
 
dvd-roterer.gif
 
Har du ikke mod på
selv at ordne dine
film.
Bed da om et tilbud på at få det gjort
 
Kontakt os her:
 
video2000foto@gmail.com 
 
 
 
 
klik på teksten herover, og se nyhederne!
 

KONTINGENT:
Penge-kiste.gif
Klik på kisten
og læs reglerne for kontingentindbetaling!