Du er her: Hjem > Bestyrelsen > Generalforsamling

Generalforsamling

  

  dirigentklokke-lille.jpg   

 

Der indbydes hermed til:

Generalforsamling:

Efter 30. juni 2021. kl. 10.00

I "Pejsesalen" på Rød etage, Klostergade 37.

Dagsorden:

Pkt. 1.    A.    Valg af dirigent

              B.    Valg af Referent

              C.    Godkendelse af dagsorden. Jfr. Vedtægternes
                     §6 skal generalforsamlingen 
afholdes i
                     januar måned, dette bedes der ses bort fra i
                     år da Corona-restek
tionerne på dette tids-
                     punkt forbød for samlinger over 10 personer.

              D.    Valg af stemmeudvalg

Pkt. 2    Forhandlingsbogen og Bestyrelsens beretning
              v/formanden   

Pkt. 3.    Regnskab for regnskabsåret 2020 v/kasseren

               Herunder fastsættelse af kontingent for det
               kommende år.

Pkt. 4.    Indkomne forslag, forslag skal være bestyrelsen
              i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingens
              afholdelse.

Pkt. 4a. Bestyrelsen har fremsat forslag om en kontin-
              gentforhøjelse på kr. 100,- fra kr. 100,- 
til kr.
              200,-, begrundet i den stigende udgift til ren-
              gøring af vore lokaler.
 
              Kontingentforhøjelsen ønskes gennemført med
              ikrafttræden fra den 1. Januar 2022

              På grund af den lange Corona-nedlukning bort-
              falder kravet om kontingentbetaling i 2021 for
              medlemmer der har 
betalt kontingent for 2020.
              Nye medlemmer der indmelder sig i 2021 beta-
              ler kr. 100,- for 2021.

Pkt. 5.  Valg:
            A  Valg af formand for 2 år:
                På valg: Ib Graadal (modtager genvalg)

            B Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år:
               På valg: Axel Bang (modtager genvalg)

           C: Valg af suppleant til bestyrelsen for 1 år:
               På valg: Kurt Friis (modtager genvalg)

Pkt. 10. Eventuelt   

 

CVR-nr: 36161566
 

 
 dirigentklokke-minni.jpg
Generalforsamlingsindbydelse!
ring med klokken. 
 
 
Fredeliggørelse af Klostergade
det betyder vejarbejde i Klostergade
sommeren over, klik på linket
og læs brevet fra kommunen 
 

 
dine_minder-lille.jpg
 
dvd-roterer.gif
 
Har du ikke mod på
selv at ordne dine
film.
Bed da om et tilbud på at få det gjort
 
Kontakt os her:
 
video2000foto@gmail.com
 
 
 
CVR-nr: 36161566
 

 
 dirigentklokke-minni.jpg
Generalforsamlingsindbydelse!
ring med klokken. 
 
 
Fredeliggørelse af Klostergade
det betyder vejarbejde i Klostergade
sommeren over, klik på linket
og læs brevet fra kommunen 
 

 
dine_minder-lille.jpg
 
dvd-roterer.gif
 
Har du ikke mod på
selv at ordne dine
film.
Bed da om et tilbud på at få det gjort
 
Kontakt os her:
 
video2000foto@gmail.com