Du er her: Hjem > Bestyrelsen > Generalforsamling

Generalforsamling

  

  dirigentklokke-lille.jpg   

Referat generalforsamling 24. januar 2023

 

Punkt 1.   A  Valg af dirigent:  Anders Andersen                                   B  Valg af referent:  Frank Overgaard Jensen
                C  Godkendelse af dagsorden:   Godkendt
                D  Valg af stemmeudvalg:   Løses efter behov. 

Punkt 2   Forhandlingsbogen og Bestyrelsens beretning:
               Nyt TV installeret i Video2000`lokaler
               Nyt fra klubmøde onsdage på hjemmesiden
               (bestyrelsens morgennyheder)
               Manglende interesse for Bittens torsdags
               værksted. Dette laves nu efter aftale.
               Faldende antal overspildningsopgaver  (færre
                penge i kassen)
               Udflugt til Blixen i Brabrand med guidning. Keld
               gav frokosten (tak for det)
               Fredagsholdet laver løbende udstilling i
               trappeopgangen til vores klublokale.
               Mandagsholdet har lavet udstilling på 4
               biblioteksfilialer i Århus.

               Dette senere på Street Food. Har fået tilskud fra
               Nordeafonden.
               Fredagsholdet har lavet permanent udstilling i
               Rød gang. Har fået tilskud fra
  paragraf 18.
               Tak til Kjeld for videobidrag 

Punkt 3   Regnskab og fastsættelse af kontingent for det
                kommende år:
               46 medlemmer
               Rengøring bibeholdes
               Bestyrelsen bestemmer betaling til ture og
               julefrokost.
               Kasseren indhenter tilbud fra flere banker for
               foreningskonto.
 Pt. betales kr. 1200 årligt.
               Bestyrelsen undersøger paragraf 18 for udgift til
               bus ved udflugter.
               Kontingent forhøjes med kr. 100
               Regnskab godkendt 

Punkt 4   Indkomne forslag, der var ikke kommet nogen
                forslag ind.
 

Punkt 5  A    Valg af kasserer for 2 år:  John Christensen
                      genvalgt
              B    Valg af suppleant:             Kurt Friis genvalgt 

Punkt 10   Eventuelt – ingen indlæg. 

Anders Andersen

Dirigent.

           

CVR-nr: 36161566
 
Se klubbens idegrundlag her!
 

 
 
dine_minder-lille.jpg
 
dvd-roterer.gif
 
Har du ikke mod på
selv at ordne dine
film.
Bed da om et tilbud på at få det gjort
 
Kontakt os her:
 
video2000foto@gmail.com 
 
 
 
 
klik på teksten herover, og se nyhederne!
 

KONTINGENT:
Penge-kiste.gif
Klik på kisten
og læs reglerne for kontingentindbetaling!
 
CVR-nr: 36161566
 
Se klubbens idegrundlag her!
 

 
 
dine_minder-lille.jpg
 
dvd-roterer.gif
 
Har du ikke mod på
selv at ordne dine
film.
Bed da om et tilbud på at få det gjort
 
Kontakt os her:
 
video2000foto@gmail.com 
 
 
 
 
klik på teksten herover, og se nyhederne!
 

KONTINGENT:
Penge-kiste.gif
Klik på kisten
og læs reglerne for kontingentindbetaling!