Du er her: Hjem > Bestyrelsen > Generalforsamling

Generalforsamling

  

  dirigentklokke-lille.jpg   

 

Der indbydes hermed til:

Generalforsamling:

Den 26. januar 2022. kl. 10.00

I "Pejsesalen" Rød etage, Klostergade 37.

 

(for de morgenfriske er der kaffe og rundstykker fra kl. 9.00)

Dagsorden:

Pkt. 1. A.    Valg af dirigent

           B.    Valg af referent

           C.    Godkendelse af dagsorden

           D.    Valg af stemmeudvalg

 Pkt. 2 Forhandlingsbogen og Bestyrelsens beretning
            v/formanden   

Pkt. 3. Regnskab for regnskabsåret 2020 v/kassereren
            Herunder fastsættelse af kontingent for det
            kommende år.
 

Pkt. 4. Indkomne forslag
           (Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest
             d. 19.1.2022)
 

Pkt. 5. Valg: 

           A. Valg af kasserer for 2 år:
               På valg: Frede Kristensen (modtager ikke
               genvalg)

          B: Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år:
               På valg: Kurt Friis (modtager genvalg)
               Kurt Friis tiltrådte som bestyrelsesmedlem ved
               Axel Bangs død. D
erfor gælder valget her for
               kun 1 år.

          C: Valg af suppleanter til bestyrelsen for 1 år:
              På valg: med Kurt Friis overgang til
              bestyrelsesmedlem skal der her 
vælges en ny
              suppleant.

Pkt. 10. Eventuelt 

Udskriv indbydelsen: 

CVR-nr: 36161566
 

 
 
dine_minder-lille.jpg
 
dvd-roterer.gif
 
Har du ikke mod på
selv at ordne dine
film.
Bed da om et tilbud på at få det gjort
 
Kontakt os her:
 
video2000foto@gmail.com 
 
 
 
 dirigentklokke-minni.jpg
 GENERALFORSAMLING
 onsdag d. 26. januar 2022
ring med klokken for at se
indbydelsen
  

UDFLUGTEN 2021:
 
Gik til Hanstholm bunkermuseum,
Klik her for at se videoerne fra turen.
 
 

 Kalender-2022.JPG


Photo Graphias
Egen hjemmeside her !

CVR-nr: 36161566
 

 
 
dine_minder-lille.jpg
 
dvd-roterer.gif
 
Har du ikke mod på
selv at ordne dine
film.
Bed da om et tilbud på at få det gjort
 
Kontakt os her:
 
video2000foto@gmail.com 
 
 
 
 dirigentklokke-minni.jpg
 GENERALFORSAMLING
 onsdag d. 26. januar 2022
ring med klokken for at se
indbydelsen
  

UDFLUGTEN 2021:
 
Gik til Hanstholm bunkermuseum,
Klik her for at se videoerne fra turen.
 
 

 Kalender-2022.JPG


Photo Graphias
Egen hjemmeside her !